ELARD

Het LEADER programma wordt uitgevoerd in alle lidstaten. In totaal zijn er meer dan 2500 LEADER gebieden. Via hun landelijke netwerken worden zij op Europees niveau vertegenwoordigd door ELARD.

ELARD fungeert als platform voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en ‘best practices’ tussen de nationale LEADER netwerken en de individuele LEADER gebieden. Daarnaast voert ELARD ook een actieve lobby om LEADER ook in de nieuwe programma-periode een volwaardige plek te geven. Zij onderhoudt hiertoe nauwe contacten met de Europese instituties, zoals de Europese Commissie en het Europese Parlement.

Behalve ELARD zorgt ook het Europese Netwerk voor Plattelandsontwikkeling (ENRD) op een actieve manier voor de kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering van iedereen die bij LEADER betrokken is